R  A  Z  P  I  S

 REGIJSKO TEKMOVANJE V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO IN PIŠTOLO ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2021 - 2022

 

 Na podlagi koledarja šolskih športnih tekmovanj in dogovora med Zavodom za šport RS Planica ter SZS, razpisujemo regijsko tekmovanje v streljanju z zračnim orožjem za osnovne in srednje šole iz območja PC Maribor (Maribor, Duplek, Rače - Fram, Starše, Pesnica, Kungota, Šentilj, Ruše, Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana, Hoče - Slivnica, Miklavž na Dravskem Polju, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi), PC Podravje (Ptuj, Destrnik, Trnovska vas, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Videm, Zavrč, Ormož, Slovenska Bistrica, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Žetale, Markovci, Hajdina, Oplotnica, Podlehnik) in PC Koroška (Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju), katero bo izvedeno dne 09.02.2022 na strelišču SD Franc Lešnik Vuk pri Osnovni šoli Dušana Flisa, Šolska ulica 10, Spodnje Hoče.

 

Na podlagi doseženih rezultatov se v skladu s pravili Šport mladih Informator 2021- 2022 najboljši uvrstijo v finale šolskih tekmovanj.

 

SREDNJE ŠOLE:

 

Zračna puška (standard): Tekmujejo dijaki in dijakinje, rojeni  leta 2003 in mlajši. Tekmovanje je ekipno (lahko mešana sestava ekipe) in posamično. Strelja se s standard zračno puško na tarče R-4, 40 strelov za oceno. Skupni čas 60 minut. Kotizacija po ceniku SZS 13 EUR/tekmovalec ( za plačljiv najem puške sporočite).

 

Serijska zračna puška: Tekmujejo dijaki in dijakinje, rojeni  leta 2003 in mlajši. Tekmovanje je ekipno (lahko mešana sestava ekipe)  in posamično. Strelja se s serijsko zračno puško na tarče R-8, 20 strelov za oceno. Skupni čas 40 minut. Kotizacija po ceniku SZS 11 EUR/tekmovalec (za plačljiv najem puške sporočite).

 

Zračna pištola: Tekmujejo dijaki in dijakinje, rojeni  leta 2003 in mlajši. Tekmovanje je ekipno in posamično. Ekipo sestavljajo trije dijaki/nje iste šole (lahko mešana sestava ekipe). Strelja se z zračno pištolo, 40 strelov za oceno. Skupni čas 60 minut. Kotizacija po ceniku SZS 13 EUR/tekmovalec (za plačljiv najem pištole sporočite).

 

 

OSNOVNE ŠOLE (SERIJSKA ZRAČNA PUŠKA):

 

 

Tekmujejo učenke in učenci, rojeni  leta 2007 in mlajši v posamični ter ekipni konkurenci. Tekmovalci so razdeljeni v tri starostne kategorije. Vsi streljajo s serijsko zračno puško na tarče R–8, 20 strelov za oceno v skupnem času 40 minut. Kotizacija po ceniku SZS je 11 EUR/tekmovalec.

 

Letnik 2007 in 2008 (starejši učenci in učenke). Tekmovanje je ekipno in posamezno. Ekipe so tričlanske in jo sestavljajo tekmovalci istega spola iste šole.

 

Letnik 2009 in 2010 (učenci in učenke). Tekmovalci teh kategorij streljajo z naslonom. Ekipo v posamezni starostni kategoriji sestavljajo trije tekmovalci iste šole (ekipa je lahko mešana).

 

Letnik 2011 in mlajši (mlajši učenci in mlajše učenke). Tekmovalci teh kategorij streljajo z naslonom. Ekipo v posamezni starostni kategoriji sestavljajo trije tekmovalci iste šole (ekipa je lahko mešana).

 

PRIJAVE:

 

Prijavo tekmovalcev z navedbo šole, priimka in imena, discipline ter letnice rojstva pošljite na priloženem obrazcu do 31.01.2022 na zgoraj navedeno e-pošto (ne preko aplikacije ŠŠT). Pri SŠ se za pravilen vpis discipline posvetujte s tekmovalcem. Mikročasovnica tekmovanja bo objavljena 02.02.2022 na internetni strani strelske regije. Seznanite vodje ekip in tekmovalce, da si čas tekmovanja lahko ogledajo na: http://www.strelstvo.com

 

Kotizacija se poravna po izdanem eRačunu.

 

Za osnovne in srednje šole iz območja PC Maribor plača kotizacijo ŠRD Zvezdica. Za osnovne in srednje šole iz območja občine Ptuj kotizacijo poravna Zavod za šport Ptuj.

 

S prijavo pisno potrdite, da je učenec oz. dijak vaše šole, da ima pravico nastopiti na tekmovanju in so s tem upoštevana določila Skupnih pravil šolskih športnih tekmovanj. Za razvrstitev v ustrezno starostno skupino potrebujemo  rojstne podatke, kateri pa v biltenu tekmovanj ne bodo objavljeni in bodo po tekmovanju uničeni. Starejši tekmovalci OŠ morajo imeti potrdilo.

 

 

 

 

Za preprečevanje širjenja okužb, bo v največji meri pri organizaciji in izvedbi Šolskega športnega tekmovanja poskrbljeno z izvajanjem in izpolnjevanjem pogojev, ki bodo v določenem trenutku v veljavi. Na tekmovanje tako lahko pošljete samo učence in dijake, ki bodo izpolnjevali pogoje za nastop na tekmovanju.    

 

 

 

Joomla templates by a4joomla